ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การศึกษายกกำลังสอง” และการเตรียมความพร้อม PA ต่อยอดวิทยฐาน ว 21 และเกณฑ์ใหม่

โรงเรียนไอเวิลด์ สถานศึกษาเอกชนนอกระบบและสถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูสถาบันคุรุพัฒนา รหัส 0265549000073 จัดโครงการบูรณาการ “การศึกษายกกำลังสอง” และการเตรียมความพร้อม PA ต่อยอดวิทยฐานะ ว 21 และเกณฑ์ใหม่ หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา

 

ติดต่อเรา