ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานมาฆบูชารำลึกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และเทศบาลตำบลกระบี่น้อย กำหนดจัดโครงการจัดงานมาฆบูชารำลึกจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

ติดต่อเรา