เชิญชวนส่งผลงานประกวด Win Win WAR OTOP Junior

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน อายุระหว่าง 9 – 14 ปี ที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานประกวด Win Win WAR OTOP Junior ชิงทุนการศึกษา และสิทธิ์เที่ยวชมงานนวัตกรรม Experiential learning & Field Trips ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 5 วัน

 

ติดต่อเรา