การรับสมัครโครงการ Samsung Solve for Tomorrow

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ Samsung Solve for Tomorrow เชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 – 5 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดทีมที่ประกอบด้วยนักเรียน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ผู้สนใจสามารถดูรายละเดียได้ที่ www.solvefortomorrow.in.th

 

ติดต่อเรา