เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเป้นผลงานดีเด่น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา