รับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการทุนอบรมด้านภาษาและการสอนหลักสูตรเข้มข้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการทุนอบรมด้านภาษาและการสอนหลักสูตรเข้มข้น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา