ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ติดต่อเรา