พิธีเปิดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ

3 กันยายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ รายการ TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการต่อคำศัพท์และสมการ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดโดยสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเลิศทางการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,000 คน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา