ขอเชิญร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชวนผู้สนในส่งผลงาน ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

ติดต่อเรา