การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ศูนย์ HCEC รร.อำมาตย์พานิชนุกูล

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับตามมาตรฐานยุโรป CEFR  โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ : Human Capital Excellence Center (HCEC) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ติดต่อเรา