การแข่งขันกีฬา “ส.บ.ม.ท. ตรังสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 4 มิถุนายน 2565  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ส.บ.ม.ท. ตรังสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2565  กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จังหวัดตรัง  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ การแสดงความสามารถทางด้านกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  โดยมีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน  ทั้งนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  พร้อมด้วย นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ติดต่อเรา