การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ  ด้วยการฝึกทักษะและปฏิบัติงานผ่านการปรับปรุงพื้นที่ถนนภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยมี นายวุฒิชัย แกล้วกล้า  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข พร้อมคณะครู  เป็นผู้กำกับดูแลนักเรียน  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา