การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดีในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด จัดทำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดีในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 3 ผ่านวิดีทัศน์และรายการถ่ายทอดสด จึงขอเชิญชวฯครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2565

 

ติดต่อเรา