ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานนักเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา