ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ส.ร.ม. ตรัง เกมส์ 65”

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข “ส.ร.ม. ตรัง เกมส์ 65” ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา