วันกำเนิดโรงเรียนสามัคคีศึกษา ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 5 กันยายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสามัคคีศึกษา ครบรอบ 45 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา