ประชาสัมพันธ์สั่งจองเหรียญเฉลิมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวงการคลัง  โดยกรมธนารักษ์จะจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยจำหน่าย  เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)  ชนิดบุรุษและสตรี ในราคาเหรียญละ  ๑,๖๐๐ บาท หากสนใจสามารถส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

 

 

ติดต่อเรา