ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก  เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 100 อัตรา  โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564

 

ติดต่อเรา