อบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึก CRFR : ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจาะลึก CEFR : ลดระยะเวลาขอวิทยฐานะ” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และวันที่ 2, 9 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น.

 

ติดต่อเรา