ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาิต เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 30 กันยายน 2565

 

ติดต่อเรา