ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Quantum Gis หรือ QGIS

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “การประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS กับชุดข้อมูลจำแนกเพศ” ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565

 

ติดต่อเรา