ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ “สัตว์น้ำมงคล” โดยเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา