ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาวชีวศึกษา เพื่อรับอุปกรณ์ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ WiFinder ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในโรงเรียน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

 

ติดต่อเรา