ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป จึงขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 ประจำพุทธศักราช 2565 โดยสมัครภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา