ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กำหนดจัดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ต้องการเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน

 

ติดต่อเรา