หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอและตำบล

จังหวัดตรัง ขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ติดต่อเรา