ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนในศตรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://www.thaisuprateacher.org

 

ติดต่อเรา