แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565

จังหวัดตรัง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา