ขอแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2564

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2564

จังหวัดตรังจึงแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) xu 2564 โดยจังหวัดตรัง ได้มีโรงแรมผ่านการรับรองฯ รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) คือ โรงแรมบ้านบุษบา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

ติดต่อเรา