ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ Facebook Page “มูลนิธีพัฒนาวิชาชีพสตรี”

 

ติดต่อเรา