แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียดดังเแนบ

 

ติดต่อเรา