การแข่งขันฟุตบอลสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6

วันที่ 8 เมษายน 2565  : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีม VIP หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง กับ ทีม VIP สันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง  ในโครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา