ประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง รร.คลอยางฯ+เยี่ยม รร.ลันตาฯ

วันที่  8 มิถุนายน 2565  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานและต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ณ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หลังจากนั้น  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดยพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา