ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERE IYMRC 2022

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERE IYMRC 2022 ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา