ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 3

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรอบรมทาง Online ผ่านระบบ Zoom สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท)

 

ติดต่อเรา