การรับสมัครคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน สามารถแจ้งความประสงค์โดยตรงไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา