ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำประกันภัยสวัสดิการ “โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา” ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถส่งข้อมูลเพื่อจัดทำประกันภัยดังกล่าว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

ติดต่อเรา