พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดตรัง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  และนางกันยา ใจสมุทร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ร่วมพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดตรัง  โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพถ่าย : โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ติดต่อเรา