ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

 

ติดต่อเรา