ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัด สพม.ตรัง กระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  

ติดต่อเรา