ขอเชิญเข้าร่วมประชุม “SEAMEO Congress 2021 (Virtual)”

องค์การซีมีโอ (SEAMEO) ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซียและกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย  กำหนดจัดงานการประชุม “SEAMEO Congress 2021” (Virtual)”  ในหัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in the Digtal Age” ระหว่างวันที่  28 – 29 เมษายน 2564  ซึ่งจะจัดในรูปแบบ Virtual Conference Platform  เชิญชวนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม) 

 

ติดต่อเรา