โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดย AIS Academy ได้ดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 เพื่อจัดประกวดและเผยแพร่ผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดิโอเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

 

ติดต่อเรา