พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา – โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564  ณ ห้องอันดามันโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา