การเสนอชื่อผู้รับรางวัล The 2022 UNESCO – Madanjeet Singh Prize

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้รับรางวัล The 2022 UNESCO – Madanjeet Singh Prize โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อเรา