ขอเชิญอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. รอบพิเศษเพิ่มเติม

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณในปี 2565 รอบพิเศษเพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

 

ติดต่อเรา