การประชุม 12 Regional Congress Search SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO RECSAM

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและนักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุม 12 Regional Congress Search SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO RECSAM ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

 

ติดต่อเรา