เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ ศูนย์การแข่งขัน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง  ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดตรัง ซึ่งในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565  ดำเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา