เลื่อนการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ติดต่อเรา