มอบเกียรติบัตรข้าราชการครูฯ ประจำปี พ.ศ.2563 สหวิทยาเขตปลันดา

สหวิทยาเขตปลันดา กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 สหวิทยาเขตปลันดา เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าวให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ติดต่อเรา