ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัลจัดการพื้นที่สีเขียว ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ขอเชิญชวนเข้าร่วมรรับฟังการเสวนาและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลพื้นที่สีเขียว หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

ติดต่อเรา